Sihtasutus Innove on kuulutanud perioodil 2016-2018 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames välja taotlusvoorud, mis toetavad haridusvaldkonna võrgustikke, haridusliidreid kujundavaid kogukondi ja professionaalseid õpikogukondi kuni 3000 euroga ühe taotleja kohta ühes voorus. Toetust antakse eesmärgiga toetada võrgustike tegevusvõimekuse ja jätkusuutlikkuse suurenemist ning kujundada välja nende roll ja ülesanded õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel selleks, et aidata kaasa õppekava rakendamisele, uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamisele ning professionaalse kapitali arendamisele.

 

 

MTÜ Harjumaa Koolijuhtide Ühendus esitas projektitaotluse koolituse „Sütitav FLOW ja töödisain“ läbiviimiseks.

Projekti eesmärk oli koolijuhi enesearengu toetamine vajalike muudatuste elluviimiseks ja organisatsiooni efektiivsuse suurendamiseks. Projekti käigus keskenduti sisemise motivatsiooni käivitamisele, kuidas muuta tööd samaaegselt nauditavaks, iseenesest motiveerivaks, produktiivsemaks, kuidas vähendada tööstressi ja läbipõlemise ohtu. Selleks viidi läbi 2-päevane (9-tunnine) koolitus, mis keskendus järgmistele teemadele:

• sisemine ja sotsiaalne motivatsioon

• hea töö elamus ja haaratus

• voog ehk flow: mis see on, kuidas seda mõõta ja juhtida

• kuidas analüüsida iseenda ja oma inimeste voogu või selle puudumist

• töö disain kui voo tekitaja: kuidas aitab töötamise kogemust paremaks muuta

Koolitus sisaldas nii teoreetilise tausta tutvustamist kui ka praktilisi harjutusi meetodite kogemiseks ja katsetamiseks.

Koostööd tegime koolitusfirmaga Flowtime OÜ: http://vivic.work/et. Koolitajaks Klaas-Jan Reincke. 2014 aastal sai Flowtime EAS-ilt innovatsiooniosaku toetuse projekti “Time for Flow: töötajate sisemise motivatsiooni mõõtmise metoodika loomine” teostamiseks. Vivic on töödisaini labor, mis teeb uurimistööd ning loob meetodeid töö tuleviku kujundamiseks.

 

Koolitus täitis oma eesmärki, vastas osalejate ootustele ning tagasiside käigus kogutud info põhjal võib öelda, et rahulolu projekti sisu ja korraldusega oli kõrge.