Harjumaa Kollijuhtide Ühenduse koosolek 04.12.2014

Koosoleku algus kl 19.00.

Koosoleku koht Taru Dorpati Konverentsikeskus

Osalejate nimekiri lisatud 

Koosolekut juhatab Annely Ajaots

 

Päevakord:

1.Harju koolijuhtide koolitussoovid 2015 aastaks. 

2.Ettepanekud EKJÜ eestseisusele (5.dets Haridusministeeriumis)

 

1.Ettpanekud  koolijuhtide koolituse läbiviimiseks 2015 aastal:

- alternatiivpedagoogikad (Rosma, Aruküla Waldorfkool, Tartu Katoliku kool, ööbimine Pühajärvel)

-meeskonnatöö organiseerimine (Nooruse spa-s)

2.Ettepanekud EKJÜ eestseisusele:

- tõstatada koolijuhtide töötasu tõstmise küsimus (õpetajate töötasud on koolijuhtide töötasudega võrdsustunud, kuid vastustus on väga erinev);

-koolijuhid ei ole rahul noorte õpetajate ettevalmistusega ülikoolide poolt, sel teemal võiks korraldada uuringu ja esitleda ülikoolidele tulemused koolide probleemidest noorte õpetajatega, mis võiks olla aluseks koolituse korrigeerimiseks.

 

 

Koosolek lõppes kl 21.00

Koosoleku juhataja Annely Aajaots

Protokollis Tiia Rosenberg

 

 

 

 

Põhikiri 2014

Harju Koolijuhtide Ühenduse tegevusplaan 2013/2014. õa.

 

Liikmeks astumiseks täida avaldus, (digi)allkirjasta ning saada aadressile sirjekautsaar[ät]gmail.com