ÕPPEAASTA EESMÄRGID: 

 

  • koolijuhi enesearengu ja kompetentside toetamine vajalike muudatuste elluviimiseks ja organisatsiooni efektiivsuse arendamiseks;
  • kogemusõppe seminaride korraldamine: üksteiselt õppimine, kogemuste vahetamine Eestis ja väljaspool Eestit, kuidas kujundada koolikultuur ja õpikeskkond, kus väärtustatakse, motiveeritakse ja toetatakse õppijat;

  • toetada meeskonna koostööd, ühist õppimist, ühise õppimise kultuuri saamisele osaks hariduses organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumist;

  • osalemine SA Innove projektitoetuste taotlusvoorus „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ meeskonna koolituseks teemal „Emotsioonide juhtimine koolijuhi töös - Teadliku Muutuse Kunst I-II“;

  • ühenduse tegevusvõimekuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine ning koolijuhtide professionaalse arengu toetamine selleks, et aidata kaasa õppekava rakendamisele, nüüdisaegse õpikäsituse õppeprotsessi juurutamisele ning professionaalse kapitali arendamisele.

 Tegevuskava:

Harjumaa Kollijuhtide Ühenduse koosolek 04.12.2014

Koosoleku algus kl 19.00.

Koosoleku koht Taru Dorpati Konverentsikeskus

Osalejate nimekiri lisatud 

Koosolekut juhatab Annely Ajaots

 

Päevakord:

1.Harju koolijuhtide koolitussoovid 2015 aastaks. 

2.Ettepanekud EKJÜ eestseisusele (5.dets Haridusministeeriumis)

 

1.Ettpanekud  koolijuhtide koolituse läbiviimiseks 2015 aastal:

- alternatiivpedagoogikad (Rosma, Aruküla Waldorfkool, Tartu Katoliku kool, ööbimine Pühajärvel)

-meeskonnatöö organiseerimine (Nooruse spa-s)

2.Ettepanekud EKJÜ eestseisusele:

- tõstatada koolijuhtide töötasu tõstmise küsimus (õpetajate töötasud on koolijuhtide töötasudega võrdsustunud, kuid vastustus on väga erinev);

-koolijuhid ei ole rahul noorte õpetajate ettevalmistusega ülikoolide poolt, sel teemal võiks korraldada uuringu ja esitleda ülikoolidele tulemused koolide probleemidest noorte õpetajatega, mis võiks olla aluseks koolituse korrigeerimiseks.

 

 

Koosolek lõppes kl 21.00

Koosoleku juhataja Annely Aajaots

Protokollis Tiia Rosenberg

 

 

 

 

Liikmeks astumiseks täida avaldus, (digi)allkirjasta ning saada aadressile sirjekautsaar[ät]gmail.com

Põhikiri 2014

Harju Koolijuhtide Ühenduse tegevusplaan 2013/2014. õa.