ÕPPEAASTA EESMÄRGID: 

 

  • koolijuhi enesearengu ja kompetentside toetamine vajalike muudatuste elluviimiseks ja organisatsiooni efektiivsuse arendamiseks;
  • kogemusõppe seminaride korraldamine: üksteiselt õppimine, kogemuste vahetamine Eestis ja väljaspool Eestit, kuidas kujundada koolikultuur ja õpikeskkond, kus väärtustatakse, motiveeritakse ja toetatakse õppijat;

  • toetada meeskonna koostööd, ühist õppimist, ühise õppimise kultuuri saamisele osaks hariduses organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumist;

  • osalemine SA Innove projektitoetuste taotlusvoorus „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ meeskonna koolituseks teemal „Emotsioonide juhtimine koolijuhi töös - Teadliku Muutuse Kunst I-II“;

  • ühenduse tegevusvõimekuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine ning koolijuhtide professionaalse arengu toetamine selleks, et aidata kaasa õppekava rakendamisele, nüüdisaegse õpikäsituse õppeprotsessi juurutamisele ning professionaalse kapitali arendamisele.

 Tegevuskava:

Aeg Tegevused
I poolaasta
28.08.2017 Üldkoosolek Järveküla Koolis
14.09.2017 Haridustehnoloogia konverents Edu EXEX Sündmuskeskuses SpaceX,  Ülemiste Citys
21.-24.09.2017 Kogemusõppe seminar: HKJÜ liikmete külastus Soome, Ahvenamaale "Võimalused ja areng Soome kakskeelses koolis".
25.09.2017 ESHA koolikülastuste tegevuskavade esitamine
7.11.2017 Kogemusõppeseminar: Muraste Kooli külastus
15.-16.11.2017   Haridusportraali hariduskonverents ja -mess 2016, "Riik, kohalik  omavalitsus ja ettevõtlus hariduses", Tartus
21.-22.11.2017 Tartu Ülikooli eetikakeskuse 10. väärtuskasvatuse konverents „Kuulata ja kõnelda ehk dialoogilisest kommunikatsioonist koolis“, Tartus
05.-06.12.2017 Hariduskonverents "Heaolust õpihuvini", Tartus
II poolaasta
18.-19.01.2018 Meeskonnakoolitus: Emotsioonide juhtimine koolijuhi töös - Teadliku Muutuse Kunst I-II
08.-09.02.2018 Eesti Haridusjuhtide Aastakonverents, Pärnus
aprill 2018 Harjumaa haridusjuhtide infopäev

NB! muudetud!

 

25.-26.06.2018

Harjumaa Koolijuhtide Ühenduse suveseminar Tartus: seminar Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuses ja koolikülastused (Tartu Hansa Kool ja Tartu Katoliku Hariduskeskus)
07.-09.08.2018 Jalgrattaretk „Kuidas elad Hiiumaa kool“ , Hiiumaa koolide külastamine
august 2018 Harjumaa  haridusjuhtide nõupidamine