Hea koolijuht!

Harju Koolijuhtide Ühenduse (HKJÜ) tegevuse eesmärgiks on ühendada koolijuhte hariduselu korraldamisel maakondlikul ja piirkondlikul tasandil, oma erialaste teadmiste tõstmisel ja õiguste kaitsmisel.

Koolijuhtide sõnumi mõju suurendamiseks kutsume oma ridadesse uusi liikmeid. 

Üldkoosoleku otsusega on liikmemaks 1% koolijuhi põhipalgast, mis tuleb kanda
Harju Koolijuhtide Ühenduse arveldusarvele Swedbankis EE922200221060809635.

Vabas vormis avaldus esitada infosekretärile.

HKJÜ juhatus