Harjumaa Koolijuhtide Ühenduse  üldkoosolek  

toimub esmaspäeval, 28.augustil 2017 kell 15.15 Järveküla koolis.

 

Päevakord:

 

  1. 2016/2017 õppeaasta tegevuskava lühikokkuvõte ja 2017/2018 tegevuskava kinnitamine
  2. Õppereis Ahvenamaale
  3. ESHA 2018
  4. Liikmetest ülevaade

Septembri lõpus plaanivad harjukad vaadata üle mere, mida naabrid koolis teevad.

Teemaks oleme seekord valinud "Võimalused ja areng Soome kakskeelses koolis".

Läheme otsime vastuseid küsimustele: 

Mida ootavad õpilased õpetajalt?

Kas tund peaks olema digi või vanamoeline?

Mida teha pagulastega?

Milline on õpetaja motivatsiooniprogramm?

Kuidas osaleb õpetaja õppekavade koostamises?

Koolitusreis toimub 21.-24. september.

Tagasi tulles siis juba ka väike ülevaade siia.

Üldkogu koosolek toimub Paide kultuurikeskuses (Pärnu t. 18) 02.03.2016 algusega kell 12.00.

Üldkogu päevakord: 
1. Üldkogu avamine.
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Juhatuse aruanne EKJÜ tegevusest 2015. aastal.
4. EKJÜ põhikirja muutmine.
5. Hariduse aktuaalsetest teemadest koos HTMi, SA Innove jt esindajatega.
6. Üldkogu lõpetamine (hiljemalt kl 16.00).

Registreerimine üldkogule toimub enne üldkogu algust.

Info pärineb: http://ekjy.ee/

Aeg: 10.04.2017

Koht: Tallinna Lauluväljak, Klaassaal

Päevakava:
14.00 EKJÜ Üldkogu: põhikirjalised tegevused: aastaaruanne, valimised jne;
15.30 Kohvipaus;
16.00 Aktuaalsed teemad: HTM, SA Innove;
17.15 Diskussioon: Koolijuhtide koolitusvõimalused - kellele ja miks?
18.00 Sündmuse lõpp.
 
 

Programmi eesmärk on pakkuda Eesti koolijuhtidele võimalust kuuajaliseks stažeerimiseks Euroopa uuenduslikes koolides. Eesti Rotary Klubid (endise nimega Eesti Rotary Keskus) on välja pannud viis stipendiumi, mille toel saab stažeerimine teoks. 2016/2017 õppeaastaks on välja pandud kaks stipendiumit tutvumaks Briti uuenduslike koolidega, kaks stipendiumit Hollandisse ja üks stipendium Sloveeniasse.

.....

loe edasi