Harju koolijuhid võtsid ülesandeks vaadata iseendasse.

Koolituse Emotsioonide juhtimine koolijuhi töös - Teadliku Muutuse Kunst I-II eesmärk oli toetada HKJÜ liikmete ehk Harjumaa koolijuhtide enesearengut läbi keskendumise teadlikule enese- ja emotsioonide juhtimisele ning motiveerimisvõtete arendamisele, luues seeläbi eeldusi Harjumaa koolides vajalike muudatuste elluviimiseks ja organisatsioonide efektiivsuse suurendamiseks. Eduka koostöö, efektiivse tegutsemise ja õigete otsuste langetamisel on oluline teada, mida ja kuidas teha. Koolitusel saime teada lähemalt, milline on emotsioonide juhtiv jõud ja nende igapäevane mõju meile.

2-päevase (14-tunnise) koolituse käigus keskendusime teemadele, kuidas orienteeruda oma sisemaailmas, teadlikumalt oma emotsioone ja sellest tingitud käitumist suunata ning paremini probleeme lahendada.

Koolitus sisaldas nii teoreetilise tausta tutvustamist kui ka praktilisi harjutusi meetodite kogemiseks ja katsetamiseks.

Koolitus täitis oma eesmärki, vastas osalejate ootustele ning tagasiside käigus kogutud info põhjal võib öelda, et rahulolu projekti sisu ja korraldusega oli kõrge. Tagasisides mitmed osalejad rõhutasid, et nad osakavad teadlikumalt erinevaid tehnikaid valida.

Alljärgnevalt mõned näited koolitusel osalenute hinnangutest koolituse mõjule ja jätkusuutlikkusele:

  • Koolitus andis oskuse iseennast paremini kõrvalt jälgida. Tean, kus ja miks tekivad emotsioonid. Oskan emotsioone ära saata. Koolitus andis teadmise, mis on minu mõtted ja kas neid saab alati tõena võtta. Oman oskust mõtteid kõrvalt jälgida, nii olen teadlikum iseendast. Koolituselt sain kindlad harjutused, mida kasutan igapäevaselt, et tunda ennast igapäevaselt paremini. Kokkuvõtvalt olen endast teadlikum ja tean ka, mis on teadvelolek ning miks see on hea.
  • Mõistmine tegevuste lahtimõtestamisest muutus lihtsamaks ja selgemaks. Koolitus toob osaleja reaalsesse maailma tagasi, ei lähtuta ainult emotsioonidest.
  • Koolitus õpetas mind mõistma, et emotsioonide ignoreerimisele, varjamisele, asendamisele, väljaelamisele või allasurumisele on olemas tõhus ja toimiv alternatiiv see on nendest vabanemine. Tegin läbi ja kasutan emotsioonidest vabanemise tehnikaid.

Vastanute positiivne tagasiside nii koolituse sisule kui ka korraldusele oli kokkuvõttes väga hea ning kokku on lepitud jätkukoolitus.

Tagasiside pani kirja Karmen Paul

 

Harjumaa Koolijuhtide Ühenduse  üldkoosolek  

toimub esmaspäeval, 28.augustil 2017 kell 15.15 Järveküla koolis.

 

Päevakord:

 

  1. 2016/2017 õppeaasta tegevuskava lühikokkuvõte ja 2017/2018 tegevuskava kinnitamine
  2. Õppereis Ahvenamaale
  3. ESHA 2018
  4. Liikmetest ülevaade

Aeg: 10.04.2017

Koht: Tallinna Lauluväljak, Klaassaal

Päevakava:
14.00 EKJÜ Üldkogu: põhikirjalised tegevused: aastaaruanne, valimised jne;
15.30 Kohvipaus;
16.00 Aktuaalsed teemad: HTM, SA Innove;
17.15 Diskussioon: Koolijuhtide koolitusvõimalused - kellele ja miks?
18.00 Sündmuse lõpp.
 
 

Septembri lõpus plaanivad harjukad vaadata üle mere, mida naabrid koolis teevad.

Teemaks oleme seekord valinud "Võimalused ja areng Soome kakskeelses koolis".

Läheme otsime vastuseid küsimustele: 

Mida ootavad õpilased õpetajalt?

Kas tund peaks olema digi või vanamoeline?

Mida teha pagulastega?

Milline on õpetaja motivatsiooniprogramm?

Kuidas osaleb õpetaja õppekavade koostamises?

Koolitusreis toimub 21.-24. september.

Tagasi tulles siis juba ka väike ülevaade siia.

Üldkogu koosolek toimub Paide kultuurikeskuses (Pärnu t. 18) 02.03.2016 algusega kell 12.00.

Üldkogu päevakord: 
1. Üldkogu avamine.
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Juhatuse aruanne EKJÜ tegevusest 2015. aastal.
4. EKJÜ põhikirja muutmine.
5. Hariduse aktuaalsetest teemadest koos HTMi, SA Innove jt esindajatega.
6. Üldkogu lõpetamine (hiljemalt kl 16.00).

Registreerimine üldkogule toimub enne üldkogu algust.

Info pärineb: http://ekjy.ee/