Harju Koolijuhtide Ühenduse juhatus sai kokku 25. augustil Saku Gümnaasiumis.

Arutati peamiselt üldkoosoleku päevakorda tulevaid küsimusi ja Harju koolijuhtide infopäeval ühenduse esimehe sõnavõtu märksõnu.