Üldkogu koosolek toimus Paide kultuurikeskuses (Pärnu t. 18) 05.03.2015 algusega kell 12.00.

Üldkogu päevakord:  

1. Üldkogu avamine (kell 12.00).
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Juhatuse aruanne EKJÜ tegevusest 2014. aastal.
4. Uue esindajate kogu koosseisu kinnitamine.
5. Uue juhatuse koosseisu kinnitamine.
6. Uue juhatuse liikmete volituste tähtaja määramine.
7. EKJÜ liikmete kohustuse suuruse, tasumise korra ja tähtaegade määramine.
8. Üldkogu lõpetamine (hiljemalt kl 14.30).

Registreerimine üldkogule toimub enne üldkogu algust.