Maakoolide infopäev 8. juunil 2015 Tartus HTM suures saalis:

10.00 - 10.30 MTÜ Eesti Maakoolide Ühendusest ja senistest tegemistest
(Maarika Niidumaa, MTÜ Eesti Maakoolide Ühenduse esinaine, Mõniste Kooli
direktor)
10.30 - 11.00 HTM plaanidest ja arengutest koolivõrgu teemal 
(Ruth Opmann, HTM koolivõrgu osakonna asejuhataja)
11.00 - 11.30 seisukohtadest ja nägemusest maakoolide tuleviku osas 
(Ott Kasuri, EMOL tegevjuht)
11.30 – 11.45 „publiku mikrofon“ ehk osalejate seisukohtade, arvamuste avaldamine
11.45 – 12.00  paus
12.00 – 12.45  visioonist hariduspoliitika osas lähiaastateks, sh rahastamise küsimusest 
(Kalle Küttis, HTM koolivõrgu juht)
12.45 – 13.15 rühmatöö arutamaks ja leidmaks ühiseid murekohti
13.15 – 13.30 kokkuvõtted, arutelu maakoolide ühenduse edasiste tegemiste teemal
13.30 - 14.00 MTÜ Eesti Maakoolide Ühendus üldkogu

Infopäev on tasuta.
Korraldab MTÜ Eesti Maakoolide Ühendus