Üldkogu koosolek toimub Paide kultuurikeskuses (Pärnu t. 18) 02.03.2016 algusega kell 12.00.

Üldkogu päevakord: 
1. Üldkogu avamine.
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Juhatuse aruanne EKJÜ tegevusest 2015. aastal.
4. EKJÜ põhikirja muutmine.
5. Hariduse aktuaalsetest teemadest koos HTMi, SA Innove jt esindajatega.
6. Üldkogu lõpetamine (hiljemalt kl 16.00).

Registreerimine üldkogule toimub enne üldkogu algust.

Info pärineb: http://ekjy.ee/