Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab välja taotlusvooru:

„SüleTiiger 2011

üldhariduskoolide IKT taristu kaasajastamiseks.